Co-extruze

Co-extruzní profily jsou vyráběny procesem, který je charakterizován zpracováním jednotlivých plastů na oddělených extrudrech, kde jsou plasty přivedeny teplem do plastifikačního stavu. Následně jsou dopravovány do vytlačovací hlavy požadovaného profilu, která je umístěna na hlavním extrudru. V této vytlačovací hlavě dochází k pevnému spojení jednotlivých typů plastů.

 Co-extruzním procesem vznikne:
- multivrstvenatá struktura, kde každá vrstva vnáší do konečného výrobku charakteristickou vlastnost, např. pevnost, chemickou nebo tepelnou odolnost.
- zlevnění výrobku, kdy vnitřní mezivrstvu tvoří lacinější materiál.
- vrstvení jednotlivých barevných stop podle potřeb.
- spojení více materiálů z konstrukčních důvodů, např. tvrdý plast jako nosná část a měkký plast jako těsnící požadavek.