Ostatní materiály

ABS – Akrylonitril butadien styren,

je amorfní termoplastický kopolymer. Obsahuje přibližně 50% styrenu, 25% butadienu a 25% akrylonitrilu. Akrylonitril a styren zajištují chemickou odolnost, tvrdost a odolnost proti teplu, butadien zajištuje odolnost proti nárazu.

Působením UV záření a vzdušného kyslíku dochází k poškození butadienového elastomeru, způsobuje to žloutnutí výrobku a snížení nárazové odolnosti.

Přidáním různých látek se dosáhne různých druhů ABS, které mají požadované vlastnosti.

Z tohoto důvodu je využíván v širokém okruhu produktů, je nejpoužívanějším technickým termoplastem.

PE – polypropylen,

patří do skupiny polyolefínů, vyrábí se polymerací ethylenu řadou technologických postupů.

Rozdíly jednotlivých typů se nejvíce odrážejí v hustotě. Základní rozdělení na HDPE – vysokohustotní (high density) a na LDPE – nízkohustotní (low denzity).

HDPE má vyšší tuhost a pevnost než LDPE.

Patří mezi nejrozšířenější plastové materiály.

PP – polypropylen,

je polymer patřící do skupiny polyolefinů. Vyrábí se polymerací na specializovaných katalyzátorech.

Základní skupiny PP – homopolymer – kopolymer.

Polypropylen je velmi všestranný materiál a nabízí kombinaci vlastností mezi, které patří tuhost,a pevnost v ohybu. Vlastnosti jsou podobné jako u PE s rozdílem, PP má nižší hustotu, vyšší bod tavení, vyšší tuhost a pevnost. Je odolný růstu bakterií a proto se používá v potravinářství, zdravotnictví.

Homopolymer PP má nižší odolnost vůči atmosférické oxidaci a při teplotách pod 0°C je křehký.

Zvýšení houževnatosti za mrazu lze dosáhnout kopolymerací propylénu s ethylenem nebo mísením s kaučuky EPM nebo EPDM.

PS – Polystyren,

je vinylový polymer a vyrábí se polymerací z monomeru styrenu.

PS je pevný, lehký, má dobrou rozměrovou stálost, elektrické vlastnosti. Nevýhodou je křehkost, hořlavost a UV degradace.

Podle svého použití, požadavku na vlastnosti se provádí kopolymerace styrenu především s akrylonitrilem, butadienem nebo modifikace kaučukem. Rozeznáváme – GPPS (general purpose polystyren), pro všeobecné použití, hlavně v elektronice – HIPS (high impact polystyren), pro speciální použití – EPS (expandovaný polystyren), pro izolační použití – XPS (extrudovaná polystyrenová pěna).