Profily z měkkého PVC

Měkčené PVC (polyvinylchlorid), se liší od tvrdého PVC obsahem změkčovadla pro dosažení flexibility, která je vyjadřována ve stupnici Shore A.

Dříve používaná ftalátová změkčovadla dibutylftalát, dioktylftalát jsou nahrazeny bezftalátovými změkčovadly např. diethysekabát, trikresylfosfát, steareny.

Pro charakteristiku měkčeného PVC platí obdobné informace uvedené v části profily z tvrdého PVC, použitím změkčovadel se mění ale fyzikální a mechanické vlastnosti