Profily z tvrdého PVC

PVC – polyvinilchlorid

Základní rozdělení PVC podle tvrdosti, – tvrdé PVC- měkčené PVC. Tato fyzikální charakteristika zpracovávaného materiálu předurčuje použití vyrobeného profilu v různých oborech a výrobcích.

PVC je syntetický polymer s amorfní charakteristikou. Patří mezi termoplasty, jejichž vlastností je opětovná zpracovatelnost.

Podle způsobu výroby a zpracování má do značné míry různé fyzikální a chemické vlastnosti, přispívají k tomu přísady – tepelné stabilizátory, maziva, plniva, pigmenty, barviva atd.

Stabilizátory a maziva mají hlavně vliv pro technologické zpracování PVC.

Plniva – modifikátorytj. inertní minerální látky, které po přidání mění mechanické, elektrické nebo tepelné vlastnosti.

Pigmenty, barviva se používají k dosažení bílé krycí barvy a nepropustnost pro světelné záření, které by při průchodu PVCmohlo způsobovat degradaci polymeru a změnu barvy i mechanických vlastností.

Souhrnně lze konstatovat, že z mechanických vlastností vyniká zejména jeho značná pevnost v tahu, modifikované typy vykazují vysokou houževnatost, elektroizolační vlastnosti, odolnost povětrnostním vlivům.

Špatná hořlavost PVC, (samozhášivost při odstavení z přímého ohně), je důležitým bezpečnostním prvkem odolnosti vůči ohni a zlepšení se dosahuje ještě retardéry proti hoření.

Teplotní charakteristika PVC, tepelně stálý do 45° C a krátkodobě do 60° C, měkne při 85° C.