Dotace

Projekt

MLÝN NA DRCENÍ
je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podbrdsko, z.s.

banner-eu-mlyn-na-drceni-23
Publicita
dotace