O firmě

Motto: našimi plastovými profily se podílet na úspěchu zákazníků.

Společnost Moplast byla založena v listopadu 2001. Působí na trhu zakázkových plastových profilů.

V roce 2008 se společnost přestěhovala do vlastního areálu, nově vybudovaného administrativně-výrobního objektu o ploše 1.200 m2 v Lešeticích nedaleko Příbramě. Velikost areálu umožňuje další rozvoj společnosti.

Moplast staví spolupráci na otevřeném partnerství se zákazníkem, která začíná již na počátku spolupráce při technickém vyjasňování profilu. Pokračuje v obchodním vztahu, kdy naše flexibilita a vzájemná komunikace se zákazníkem vytváří spolehlivé partnerství v realizaci dodávek. Důkazem spolehlivého partnerství jsou dlouhodobé vztahy s menšími i nadnárodními společnostmi. Spolupráce s naším prvním zákazníkem probíhá již od založení společnosti.

Naše profily směřují k zákazníkům v tuzemsku i v zahraničí. Přibližně 50% naší produkce je určena pro zahraniční zákazníky.

Výrobní proces plastových profilů je nastaven k zajištění požadované kvality. Průběžná modernizace a doplňování technologického zařízení je základem stabilní kvality, zvyšování bezpečnosti práce a zlepšování pracovního prostředí. Moplast přispívá k ochraně životního prostředí používáním bezhalogenových a bezolovnatých plastových směsí splňující předpisy směrnice RoHS o nepoužívání škodlivých látek uvedených v seznamu zakázaných látek.

Úspěšný vývoj společnosti Moplast je spojen se zaměstnanci. Jejich zodpovědnost
a vzájemná podpora jsou základem stability pracovního kolektivu a plnění cílů společnosti.

Moplast je od roku 2005 držitelem certifikátu ISO 9001.